Si ja til 114

Dyrenes eget nødnummer

Se filmen

Signér oppropet med et poteavtrykk

Hvorfor bør Norge innføre et eget nødnummer for dyr?

9 av 10 norske dyreeiere vet ikke hvilket nummer de skal ringe hvis noe akutt skulle skje med dyret sitt.

DNB dyreforsikring har derfor startet et initiativ for å innføre 114 – et nummer som er lett å huske, som er åpent til alle døgnets tider og som kan hjelpe alle dyr i nød.

Skal vi gi norske dyr den tryggheten de fortjener må vi tenke større enn forsikringsvilkår, premier og dekning. En av tre nordmenn har kjæledyr og for de fleste er disse å regne som familiemedlemmer. I likhet med oss mennesker er rask behandling nøkkelen til å bli frisk, og vi tror at et enkelt og tilgjengelig nødnummer vil kunne utgjøre en massiv forskjell. Dyrevernalliansen vil hjelpe oss å utforme hva dyrenes nødnummer bør være, og på sikt er vår felles ambisjon at 114 kan bli et nummer for alle forhold som omhandler dyrevelferd.

For å sette 114 på dagsorden, inviterer vi til verdens første underskriftskampanje hvor dyrene selv kan signere med et poteavtrykk. Alle signaturer vil bli inkludert i en protokoll som våre firbente dyrerepresentanter vil overlevere personlig til menneskene som bestemmer. Si ja til dyrenes eget nødnummer!

Dyrevernalliansen støtter tiltaket.

Vår felles ambisjon er at nødnummeret skal gjelde alle dyr, og at man blir satt videre til riktig instans avhengig av hvilket dyr og hva slags situasjon det gjelder. Målet må være at ingen av nødinstansene skal belastes ytterligere, men at nødnummerets funksjon bidrar til at henvendelsene kommer lettere og mer effektivt frem til riktig instans, og at dyrene på denne måten får raskere hjelp. I tillegg bør nummeret unngå å henvise videre til foreninger og privatpersoner som yter hjelp kun på fritiden.

Dyrevernalliansen er engasjert av DNB som rådgiver for utformingen av bankens midlertidige nødnummer for dyr. Dyrevernalliansen og DNB ønsker åpenhet om dette samarbeidet, og understreker at Dyrevernalliansen ikke har ansvar for hverken kampanjen eller nummeret utover å komme med faglige råd. Dyrevernalliansen støtter innføringen av et eget nødnummer for dyr på selvstendig grunnlag.

Logo - Dyrevernalliansen

Er du veterinær og ønsker å bli med på å videreutvikle det midlertidige nødnummeret? Send en e-post her.

Slik kan dyret ditt signere oppropet

Potestand

Kom innom en potestand og gi et fysisk poteavtrykk

27. april
07:00 - 10:00 Oslo - Torshovparken
28. april
Hele dagen Bergen - Schäferklubb
29. april
13:00 - 16:00 Bergen - Nygårdsparken
30. april
15:00 - 18:00 Oslo - Sofienbergparken

Instagram

Post et potebilde på Instagram og tagg det med #jatil114. Alle poteavtrykk — både fysiske og digitale, blir samlet i en protokoll og levert til menneskene som bestemmer.

#jatil114

Se på Instagram

Engasjer deg!

Hjelp oss å spre et viktig budskap. Her kan du laste ned plakater du kan henge opp selv og etter hvert vil du kunne bestille gratis promomateriell.

Last ned plakat